SJV-Kurse im shindokan Luzern

Ju no Kata, Freitag, 10.04.2020, 09:00 - 13:00

Katame no Kata, Donnerstag, 06.08. + 20.08.2020, 19:00 - 21:00

Kime no Kata, Samstag, 19.12.2020, 09:00 - 13:00